Kalite Politikamız

Şeftalicioğlu Prefabrik, sektöründe ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine güvenilir, sorunsuz hizmet sunmayı ilke olarak benimsemiştir.

Takım ruhunu benimsemiş, özveriyle çalışan çalışanlarımız, kalitemizin temelidir. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı titiz çalışmalarımız ve sunduğumuz hizmettir.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek “Kalite Politikamız”dır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Politikamız

 • Şeftalicioğlu olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği tüm Şeftalicioğlu çalışanlarının sorumluluğudur.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
 • Şeftalicioğlun'da İş Sağlığı ve Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
 • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
 • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
 • Şeftalicioğlu'nda; OHSAS 18001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.
 • Şeftalicioğlu'nda iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır ve sürekli iyileştirilecektir.

Çevre Politikamız

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
 • Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.
 • Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.